HOTLINE:
Lĩnh vực kinh doanh
Hỏi thuế nhập khẩu ASEAN -ẤN Độ
Cập nhật: 27/03/2014
Lượt xem: 1018
Căn cứ:
Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
Tăm hương có mã HS: 3307.41.00.00, không nằm trong danh mục hàng chịu thuế của Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC, nên thuế xuất khẩu 0%.
Muốn biết thuế mặt hàng này khi nhập khẩu vào Ấn Độ, đề nghị bạn đọc nghiên cứu biểu thuế của Ấn Độ để thực hiện, Tổng cục Hải quan là cơ quan chủ quản của Việt Nam, chỉ quản lý các chính sách đối với hàng hóa, phương tiện, hàng lý, xuất nhập cảnh trên lãnh thổ Việt Nam.
 
Về trang trước    Lên đầu trang
Facebook fanpage